Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady postępowania z danymi osobowymi Użytkowników oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na żądanie  Użytkownika przez Serwis Internetowy  https://www.rybkaopony.pl/
 2. Administratorem Serwisu internetowego https://www.rybkaopony.pl/ jest F.H.U. Mariusz Rybka w 44-310 RADLIN ul. RYBNICKA 207, NIP: 969-002-46-60, REGON: 270587154
 3. Dane kontaktowe Administratora Serwisu Internetowego:e-mail: biuro@globgum.pl , tel: 324568072
 4. F.H.U. Mariusz Rybka szanuje prawo Użytkowników do prywatności i dokłada staranności w ochronie danych osobowych Użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne przeciwdziałające  naruszaniu prywatności Użytkowników przez osoby trzecie.
 5. Korzystając z serwisu internetowego https://www.rybkaopony.pl/ Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
 6. F.H.U. Mariusz Rybka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 7. Definicje:
  1. Użytkownik – podmiot (osoba fizyczna lub prawna), korzystający z Serwisu Internetowego, któremu zgodnie z Regulaminem Serwisu Internetowego i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
  2. Administrator – podmiot, decydujący o celach i sposobach przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika – F.H.U. Mariusz Rybka z siedzibą RADLIN ul. RYBNICKA 207;  NIP: 969-002-46-60 , REGON: 270587154 .
  3. Serwis Internetowy  – strona internetowa (wraz z powiązaną aplikacją), w ramach której Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.rybkaopony.pl / i świadczący usługi drogą elektroniczną.
  4. Urządzenie Użytkownika – dowolne elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu Internetowego, np. komputer, tablet, smartfon.
  5. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej wykorzystywane w trakcie korzystania z Serwisu Internetowego.
  6. Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach Użytkownika, za pośrednictwem których uzyskiwany jest dostęp do Serwisu Internetowego.
 8. Przetwarzanie danych osobowych:
  1. Użytkownik może przekazywać swoje Dane Osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie Internetowym, takich jak: formularz składania zamówienia oraz przekazane przez wiadomość e-mail, telefonicznie lub osobiście.
  2. Podanie Danych Osobowych jest zawsze dobrowolne, ale jest niezbędne dla realizacji usług dostępnych w Serwisie Internetowym: złożenia zamówienia bez podania Danych Osobowych,  realizacja tej usług nie będzie możliwa.
  3. W celu złożenia oraz realizacji zamówienia złożonego w Serwisie Internetowym Użytkownik jest zobowiązany do podania w formularzu składania zamówienia następujących Danych Osobowych: imię i nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy, niezbędnych i wykorzystywanych wyłącznie dla celów realizacji tego zamówienia – przetwarzanie Danych Osobowym jest w tym przypadku niezbędne do wykonania umowy.
  4. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
   1. prawo do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
   2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych,
   3. prawo do przenoszenia swoich Danych Osobowych.
 9. Informacja o stosowanych plikach Cookies i innych technologiach
  1. Administrator wykorzystuje pliki Cookies (“ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Urządzeniu Użytkownika, które  mogą być odczytywane przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora.
  2. W Serwisie Internetowym wykorzystywane są Cookies bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika, a w wyniku ich stosowania nie następuje przekazywanie do Urządzenia Użytkownika wirusów lub innego niepożądanego oprogramowania. Nie są również pobierane Dane Osobowe ani żadne informacje poufne pochodzące z Urządzenia Użytkownika.
  3. Pliki Cookies pozwalają na dostosowanie  korzystania z Serwisu Internetowego do potrzeb indywidualnego Użytkownika.
  4. W Serwisie Internetowym mogą być stosowane tzw.  Cookies sesyjne przechowywane na Urządzeniu Użytkownika w czasie trwania sesji danej przeglądarki, po czym zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia.
  5. W Serwisie Internetowym mogą być stosowane  tzw. Cookies trwałe,  przechowywane na Urządzeniu Użytkownika do ich usunięcia przez Użytkownika, a zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.
  6. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Cookies do używanego Urządzenia, przy czym może to wpłynąć na możliwość ograniczenia funkcjonalności Serwisu Internetowego.
  7. Cele stosowania plików Cookies:
   1. Rozpoznanie Urządzenia Użytkownika i odpowiednie dostosowanie wyświetlania stron Serwisu Internetowego do rodzaju Urządzenia.
   2. Dostosowywanie zawartości stron Serwisu Internetowego do zidentyfikowanych preferencji Użytkownika.
   3. Tworzenie anonimowych statystyk korzystania przez Użytkowników ze stron Serwisu Internetowego w celu poprawy struktury i zawartości Serwisu Internetowego.
   4. Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.
  8. Możliwości postępowania Użytkownika w zakresie plików Cookies:
   1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.
   2. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać poprzez modyfikację konfiguracji przeglądarki internetowej lub usługi.
   3. Zmiany ustawień obejmują w szczególności blokowanie automatycznej obsługi Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informowanie o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika.
   4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.
   5. Ograniczenie stosowania Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu Internetowego.
  9. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie dotyczące działań Użytkownika na stronach Serwisu Internetowego:
   1. kod śledzenia Google Analytics dla celów analizy statystyk Serwisu Internetowego
   2. logi serwera, zapisywane w trakcie korzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego, obejmujące: dane IP, czas korzystania, rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego Urządzenia Użytkownika, przy czym dane te nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkownika.