Polityka prywatności portalu www.rybkaopony.pl

Niniejsza Polityka Prywatności okreśa zasady postępowania z danymi osobowymi Użytkowników oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na żądanie  Użytkownika przez Serwis Internetowy  http://www.rybkaopony.pl/

Administratorem Serwisu internetowego http://www.rybkaopony.pl/ jest F.H.U. Mariusz Rybka w 44-310 RADLIN ul. RYBNICKA 207, NIP: 969-002-46-60, REGON: 270587154

Dane kontaktowe Administratora Serwisu Internetowego:e-mail: rybkaopony@gmail.com , tel: 324568072

F.H.U. Mariusz Rybka szanuje prawo Użytkowników do prywatności i dokłada staranności w ochronie danych osobowych Użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne przeciwdziałające  naruszaniu prywatności Użytkowników przez osoby trzecie.

Korzystając z serwisu internetowego http://www.rybkaopony.pl/ Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

F.H.U. Mariusz Rybka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Definicje:

Użytkownik - podmiot (osoba fizyczna lub prawna), korzystający z Serwisu Internetowego, któremu zgodnie z Regulaminem Serwisu Internetowego i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

Administrator - podmiot, decydujący o celach i sposobach przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika - F.H.U. Mariusz Rybka z siedzibą RADLIN ul. RYBNICKA 207;  NIP: 969-002-46-60 , REGON: 270587154 .

Serwis Internetowy  - strona internetowa (wraz z powiązaną aplikacją), w ramach której Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie http://globgum.pl / i świadczący usługi drogą elektroniczną.

Urządzenie Użytkownika - dowolne elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu Internetowego, np. komputer, tablet, smartfon.

Dane Osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej wykorzystywane w trakcie korzystania z Serwisu Internetowego.

Cookies - dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach Użytkownika, za pośrednictwem których uzyskiwany jest dostęp do Serwisu Internetowego.

Przetwarzanie danych osobowych:

Użytkownik może przekazywać swoje Dane Osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie Internetowym, takich jak: formularz składania zamówienia oraz przekazane przez wiadomość e-mail, telefonicznie lub osobiście.

Podanie Danych Osobowych jest zawsze dobrowolne, ale jest niezbędne dla realizacji usług dostępnych w Serwisie Internetowym: złożenia zamówienia bez podania Danych Osobowych,  realizacja tej usług nie będzie możliwa.

W celu złożenia oraz realizacji zamówienia złożonego w Serwisie Internetowym Użytkownik jest zobowiązany do podania w formularzu składania zamówienia następujących Danych Osobowych: imię i nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy, niezbędnych i wykorzystywanych wyłącznie dla celów realizacji tego zamówienia - przetwarzanie Danych Osobowym jest w tym przypadku niezbędne do wykonania umowy.

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

prawo do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych,

prawo do przenoszenia swoich Danych Osobowych.

Informacja o stosowanych plikach Cookies i innych technologiach

Administrator wykorzystuje pliki Cookies (“ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Urządzeniu Użytkownika, które  mogą być odczytywane przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora.

W Serwisie Internetowym wykorzystywane są Cookies bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika, a w wyniku ich stosowania nie następuje przekazywanie do Urządzenia Użytkownika wirusów lub innego niepożądanego oprogramowania. Nie są również pobierane Dane Osobowe ani żadne informacje poufne pochodzące z Urządzenia Użytkownika.

Pliki Cookies pozwalają na dostosowanie  korzystania z Serwisu Internetowego do potrzeb indywidualnego Użytkownika.

W Serwisie Internetowym mogą być stosowane tzw.  Cookies sesyjne przechowywane na Urządzeniu Użytkownika w czasie trwania sesji danej przeglądarki, po czym zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia.

W Serwisie Internetowym mogą być stosowane  tzw. Cookies trwałe,  przechowywane na Urządzeniu Użytkownika do ich usunięcia przez Użytkownika, a zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Cookies do używanego Urządzenia, przy czym może to wpłynąć na możliwość ograniczenia funkcjonalności Serwisu Internetowego.

Cele stosowania plików Cookies:

Rozpoznanie Urządzenia Użytkownika i odpowiednie dostosowanie wyświetlania stron Serwisu Internetowego do rodzaju Urządzenia.

Dostosowywanie zawartości stron Serwisu Internetowego do zidentyfikowanych preferencji Użytkownika.

Tworzenie anonimowych statystyk korzystania przez Użytkowników ze stron Serwisu Internetowego w celu poprawy struktury i zawartości Serwisu Internetowego.

Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.

Możliwości postępowania Użytkownika w zakresie plików Cookies:

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.

Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać poprzez modyfikację konfiguracji przeglądarki internetowej lub usługi.

Zmiany ustawień obejmują w szczególności blokowanie automatycznej obsługi Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informowanie o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.

Ograniczenie stosowania Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu Internetowego.

Administrator informuje, że stosuje następujące technologie dotyczące działań Użytkownika na stronach Serwisu Internetowego:

kod śledzenia Google Analytics dla celów analizy statystyk Serwisu Internetowego

logi serwera, zapisywane w trakcie korzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego, obejmujące: dane IP, czas korzystania, rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego Urządzenia Użytkownika, przy czym dane te nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkownika.